Terug naar nieuwsoverzicht

Rijkswaterstaat

5 oktober 2017

4 oktober was er een inspirerende conferentie ‘Innovatie, Mobiliteit en Verzorgingsplaatsen’ georganiseerd door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft circa 288 verzorgingsplaatsen in beheer, het zijn de visitekaartjes van Rijkswaterstaat. Ze moeten Schoon, Heel en Veilig zijn en zijn bedoeld voor kort verblijf. Er komen veel verschillende functies samen op een verzorgingsplaats zoals het innemen van brandstof, eten en drinken, parkeren, en rusten en ontspannen.

De laatste decennia is er veel veranderd op de Nederlandse wegen. Het is niet alleen drukker geworden maar de eisen die de weggebruiker aan een verzorgingsplaats stelt zijn ook veranderd. Om die reden heeft Rijkswaterstaat een strategische beheervisie opgesteld voor de periode 2017-2030. Hierin worden onderwerpen als truckparkeren, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en het beheer en onderhoud van VZP’s beschreven. De afgelopen jaren is er intensief gewerkt door allerlei partijen aan verzorgingsplaatsen. In de conferentie richten we ons op het uitwisselen van kennis en informatie zodat overheid, marktpartijen en kennisinstituten verder kunnen. De conferentie werd gehouden op een schitterende locatie in Hoek van Holland: Fort 1881

Involtum was aanwezig op de kennismarkt om haar dienstverlening aan een breed publiek en medewerkers van Rijkswaterstaat te demonstreren.

Terug naar nieuwsoverzicht

Dienstenoverzicht Involtum

Inschrijven
nieuwsbrief