Terug naar nieuwsoverzicht

Hoe voorkom je legionella in recreatiegebieden op professionele wijze?

28 september 2017

Hoe ideaal is het als je inzicht hebt in jouw gemeente op de waterkwaliteit in recreatiegebieden? Je wilt bijvoorbeeld geen toestanden als legionella tegenkomen. Hoe kun je dit professioneel aanpakken? We nemen een kijkje bij Seijsener, die ons systeem AanUit.net implementeert bij watertappunten op jachthavens en camperterreinen.

“Het is een logisch gegeven dat iedereen behoefte heeft aan vers water. Ook wanneer je op een camperterrein of jachthaven staat. Ga maar na; je vult de drinkwatertanks bij, je gebruikt water om te douchen of water voor het naspoelen van een tank”, vertelt Leo Borst van Seijsener. Als communicatieman is hij van álles op de hoogte wat betreft de diensten van Seijsener.

Wanneer een gemeente drinkwater levert aan recreanten is ze wettelijk verplicht om een beheersplan legionella op te stellen en na te leven. Waarom is dat?

“Wanneer water op een bepaalde temperatuur lange tijd stilstaat en dus niet ververst wordt, bestaat er een kans dat bacteriën zich ontwikkelen, waaronder de legionellabacterie. Wanneer deze in verneveld water door mensen wordt ingeademd, kunnen ze de levensbedreigende ziekte legionella krijgen. Een beheersplan legionella is erop gericht dit uit te sluiten.”

Merkt de gebruiker van het water er iets van als het water niet meer vers is?

“Als gebruiker merk je daar in eerste instantie helemaal niets van. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij daar bij het ontwerpen en installeren van watertappunten al rekening mee houden.”

Hoe ontstaat legionella?

“Leidingwaternetten zijn ondergronds. Daar is de temperatuur dusdanig laag dat de kans op bacterievorming nihil is, ook als het water even stilstaat. Dat wordt anders wanneer de leiding bovengronds komt en de omgevingstemperatuur stijgt. Zoals bij de watertappunten op steigers in jachthavens. Het laatste deel van de leiding loopt onder de steiger. Wanneer op zomerse dagen de temperatuur stijgt, kunnen er aan de binnenkant van de leiding legionellabacteriën ontstaan."

Hoe voorkom je als beheerder van een watertappunt legionella met AanUit.net?

“Beheerders van een watertappunt zijn niet verplicht om een doorspoelinstallatie te installeren. Wel moeten ze een beheersplan hebben en uitvoeren om het ontstaan van legionella te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de leiding op bepaalde momenten handmatig doorgespoeld moet worden, of men nu weet of hij gebruikt is of niet. Het AanUit.net systeem registreert online of een leiding gebruikt is of niet. Aan de hand hiervan kan het aantal verplichte doorspoelbeurten (en dus waterverspilling) worden verminderd.”

Wat is de connectie met Involtum hierin?

“Seijsener bouwt de module in waarmee de watermeter van het tappunt aan het AanUit.net-systeem gekoppeld kan worden. Dit systeem, dat Involtum ontwikkeld heeft, is ideaal om verspilling van water te voorkomen zonder gedoe met pasjes of muntgeld. De gebruiker schakelt water snel op zijn telefoon met AanUit.net. En de beheerder kan het watergebruik online checken. De beheer ziet precies wie wanneer water tapt en weet exact wanneer de leiding een langere periode niet is gebruikt. De beheer kan dan met hetzelfde AanUit.net systeem zelf eenvoudig de waterleiding doorspoelen. Involtum is met AanUit.net de specialist in het op afstand beheren van installaties. Met de hardware van Seijsener en de software van Involtum heeft ieder z’n expertise. Wat we gemeen hebben, is dat we altijd een stap verder willen zetten voor onze klanten. Door onze samenwerking versterken we elkaar in onze expertises en bereiken we meer voor onze klanten.”

Wil je ook watertappunten in je gemeente die goed passen in een legionellabeheersplan? Neem contact op met Seijsener 075-6810610 of Involtum 085 2012781.

Terug naar nieuwsoverzicht

Dienstenoverzicht Involtum

Inschrijven
nieuwsbrief