Op naar een duurzaam vaarnetwerk, ook in Zuid-Holland

Op naar een duurzaam vaarnetwerk, ook in Zuid-Holland

Abel Pleysier houdt zich bezig met organisatie en ontwikkeling van watermanagement en de recreatievaart met speciale aandacht voor elektrisch varen. Centraal staat de vraag: Waar kan de watersporter de optimale beleving ervaren en hoe kunnen gemeenten, provincies en andere overheden dat faciliteren tegen een zo hoog mogelijke maatschappelijke opbrengst? In deze blog vertelt hij over de plannen om een duurzaam vaarnetwerk in Zuid-Holland te creëren met ondersteuning van de provincie en betrokken gemeenten.

Elektrisch varen stimuleren

Een jaar of drie geleden heeft hij een plan ontwikkeld om elektrisch varen op provinciaal niveau te stimuleren. In Noord-Holland is veel animo vanuit Gedeputeerde Staten om iets aan de versterking van de recreatievaart te doen. Dat heeft ervoor gezorgd dat in 2019 provincie-breed verbetertrajecten op dat vlak zijn ingezet. Zo heeft hij, samen met Involtum en Seijsener, de Haarlemse jachthavenvoorziening kunnen upgraden met nog zeven nieuwe locaties voor elektrisch varen. De rest van de voorzieningen van het Havenbedrijf van de gemeente Haarlem kreeg een upgrade voor het optimaliseren van het beheer- en de exploitatie.

Versterking van de blauw-groene verbindingen

Inmiddels zijn er in Zuid-Holland de plannen ontwikkeld om tot versterking van de blauw-groene verbindingen te komen. Blauw staat voor water, groen staat voor de groene omgeving, natuur en cultuurwaarden. Verschillende knooppunten zijn met elkaar verbonden door groen-blauwe lijnen. Zo is er een prachtig vaarroute die loopt van het centrum van Gouda, via de Breevaart, naar de Reeuwijkse Plassen. Verbindingen met Bodegraven en de Oude Rijn om via De Gouwe terug te varen worden opgewaardeerd. Via Hekendorp aan de Hollandse IJssel en de Dubbele Wiericke kan men naar de Hollandsche Plassen varen.

Een andere mooie verbindingslijn heet de Romeinse Limes. Ooit vormde deze lijn de grens van het Romeinse rijk en vandaag de dag zijn er op die route nog steeds mooie dingen van cultuurhistorische waarde terug te vinden. Deze route, die loopt van Katwijk (Lugdunum Batavorum en Praetorium Agrippinae) via Leiden (Matilo), Alphen aan den Rijn (Albaniana) naar Utrecht (Traiectum), moet nu ook bereikbaar gaan worden vanaf het water. Voor de Nieuwkoopse Plassen zijn uitvoeringplannen in voorbereiding.

Extra voorzieningen voor de recreatieve vaart

De provincie heeft uitvoeringsregelingen ontwikkeld en de betreffende gemeentes uitgenodigd om in gesprek te gaan over het versterken van de waterrecreatie. Dat doen we samen met het netwerk van de Gemeenten. Voor de zomer zijn we met alle betrokkenen aan tafel, om voorstellen te maken over extra voorzieningen voor de recreatieve vaart. Zo zouden er bijvoorbeeld langs de Oude Rijn nieuwe bebording en steigers moeten komen, maar ook nieuwe aanlegplaatsen en voorzieningen voor water en elektriciteit. Dit zit allemaal in ons voorstel, om het zo voor onze varende medemens mogelijk te maken ergens comfortabel een nachtje te blijven liggen en tegelijkertijd de lokale economie te versterken.

In gesprek

We bevinden ons nog in een prille fase. De provincie ziet de plannen zitten, nu moeten de gemeenten nog aanhaken. Het is een prachtige mogelijkheid voor gemeenten om hun bestaande infrastructuur te versterken of uit te breiden. Zo zijn de mogelijkheden en uitdagingen per gemeente verschillend. Dat gesprek willen we heel graag aangaan, zodat we de waterrecreatie kunnen versterken en daarmee de gemeenten ondersteunen.

Meer weten?

Vragen kun je sturen aan Vrijetijdseconomie@kpnmail.nl of bel gerust eens met Abel Pleysier via 06-10 84 01 66. Wil je eens verder praten over AanUit.net of over een van de andere slimme diensten van Involtum? Neem dan contact met Involtum op voor meer informatie.

nl_NLDutch