Topsector Logistiek

Involtum demonstratie van dienst NomadPower op Congres Topsector Logistiek 2017: Futureproof logistics

De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang. Dat zijn niet alleen bedrijven, die producten vervoeren of overslaan, maar ook logistieke en supply chain functies binnen verladende bedrijven. De Topsector Logistiek ondersteunt bedrijven uit de andere (top)sectoren; hun kosten bestaan voor 8-18% uit logistiek. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee voor hun marktpositie.

Involtum was met de NomadPower stroomdienst te vinden op het Experienceplein. NomadPower is een innovatie van Involtum die het mogelijk maakt om gekoelde lading tijdens rustpauzes te koelen op 100% zonnestroom stroom i.p.v. de vervuilende dieselaggregaat.

NomadPower

Topsector Logistiek

nl_NLDutch