Hoe regel je de juridische kant van elektrotechnische installaties in de openbare ruimte?

Hoe regel je de juridische kant van elektrotechnische installaties in de openbare ruimte?

  • Post Author:
  • Post Category:Nieuws

Het onderhoud van de elektrotechnische installaties is uitbesteed. Je neemt aan dat de gemeente niet meer aansprakelijk kan worden gehouden voor de stroomkasten op het marktplein, toch? Het zit anders. Gerechtelijk ben je nog steeds de eindverantwoordelijke en dus aansprakelijk. Tenzij je dit juridisch hebt geregeld.

Daarom slaan Involtum en Nobralux* de handen inéén waardoor zij in staat zijn om te ontzorgen op het gebied van onderhoud, financiële afhandeling én het juridische gedeelte waarbij de technische risico’s gewaarborgd zijn.

Eigenaar is verantwoordelijk

Na het uitbesteden van het dagelijks onderhoud en de financiële afhandeling van stroomkasten, is de gemeente als eigenaar nog steeds aansprakelijk. Primair ligt namelijk de verantwoordelijkheid bij de gemeente, omdat de stroomkast op gemeentelijke grond staat. Het bouwbesluit stelt dat de gemeente moet zorgen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen voor een veilig verloop. Ook dienen de gebruikers van de installatie te worden gewezen op en te worden gewaarschuwd voor de risico’s en gevaren. De gebruikers moeten de regels voor een veilig gebruik accepteren. Pas dan is de verantwoordelijkheid op de juiste plaats gelegd. Op het moment dat je dit niet goed hebt geregeld en er ontstaat een onveilige situatie, dan zal ook de rechter bepalen dat jij als eigenaar verantwoordelijk bent en hieruit volgend ook aansprakelijk.

De consequenties

In de praktijk zien we veel verschillende situaties. Bijvoorbeeld een sportveld met een kantine, waarvan de gemeente eigenaar is. De lokale voetbalclub huurt de sportvelden met de kantine. Een keer per jaar is er een braderie met daarbij een kraampje waar hamburgers gebakken worden. De apparatuur van het kraampje is aangesloten met een deugdelijk verlengsnoer of wellicht een zelf aangelegd stopcontact. Als er vervolgens gebruikt wordt gemaakt van deze tijdelijke voorziening van het kraampje en er gaat iets mis. Wie is er dan verantwoordelijk? Bij dit voorbeeld is het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van de gemeente procedureel is overgedragen aan de voetbalclub. Op die manier is de gemeente niet meer aansprakelijk en hoeft een gemeente de schade niet te vergoeden.

Hoe regel je de juridische uitbesteding van elektrotechnische installaties?

We noemen dit soort procedures voor elektrische veiligheid ‘Installatie Verantwoordelijkheid’. Wanneer een gemeente of provincie, vaak de eigenaar van de stroomkast, ons vraagt om de verantwoordelijkheid procedureel over te dragen aan een andere partij, dan gaan we aan de slag met het volgende:

  1. We brengen in kaart waar de risico’s liggen; in de beïnvloedingsfeer van de gemeente, bij de eindgebruiker (huurder , pachter, markt- of evenementexploitant) of bij de onderhoudende partij?
  2. Ligt het in de beïnvloedingsfeer van de gemeente, dan stellen we een procedure op als bijlage van de overeenkomst voor de eindgebruiker of de onderhoudende partij. Dit betekent dat er gedragsregels worden opgesteld en dat de verantwoordelijkheid wordt overgedragen.
  3. We maken een procedurehandboek Installatieverantwoordelijkheid voor de gemeente. De verantwoordelijkheden zijn hierdoor overzichtelijk en de medewerkers zijn direct op de hoogte waar de risico’s binnen de invloedsfeer van de gemeente liggen. Op deze manier komt de verantwoordelijkheid op de juiste plaats te liggen. De gemeente kan hierdoor niet meer aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, die buiten hun eigen beïnvloedingssfeer zijn ontstaan. Samen met alle betrokken partijen zoals gemeente (eigenaar), huurder, pachter of exploitant (eindgebruiker) of aannemer (onderhoudende partij) worden de verantwoordelijkheden juist geregeld. Zodoende kan niemand meer aansprakelijk worden gesteld, voor iets waarop hij/zij geen invloed heeft!

Wil jij in de gemeente het onderhoud, de financiële afhandeling en de verantwoordelijkheid bij de elektrotechnische installaties ook goed geregeld hebben? Ga aan de slag met Involtum en Nobralux. Bel Involtum: +31 85 2012781. Of ontdek meer op www.evenementenstroom.nl en www.involtum.com

*Nobralux. De specialist in beheer en advies voor openbare verlichting, verkeerstechniek en elektrische veiligheid in de openbare ruimte.